Statuten

  • Huidige Statuten (2017)
  • Voorstel Nieuwe Statuten 2022

Beide documenten staan hieronder.

Huidige statuten 24 mei 2017.pdf Nieuwe statuten 2022.pdf