Gedragscode vrijwilliger

Integriteit in de tennissport begint bij de KNLTB. Als bond hebben zij een voorbeeldfunctie voor hun leden. Het is dan ook daarom dat, naast de werknemers en de vrijwilligers van de KNLTB, de vrijwilligers van verenigingen (in welke vorm dan ook) (hierna: de vrijwilliger) geacht worden hun functie binnen de tennissport integer te verrichten. Deze gedragscode is een specifieke aanvulling op de “Fair Play in Tennis” gedragscode toegespitst op de onderhavige doelgroep. Deze gedragscode bestaat uit gedragsregels die bindend zijn voor iedereen die zich op vrijwillige basis inzet voor de tennisvereniging.

Klik hier voor de folder: Gedragscode voor de verenigingsvrijwilligers