Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement
Statuten artikel 20.
 
Huishoudelijk Reglement
artikel 20
1.       De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement alsook andere reglement(en) vaststellen.
2.       Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met Statuten.
 
Download bestanden : 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 341 554 731

Clubhuis LTV Irminloo

Klaverlaan 33
3852 XP ERMELO