Huishoudelijk Reglement

  • Huidig huishoudelijk (2015)
  • Voorstel Nieuw Huishoudelijk Regelement 2022

Beide documenten staan hieronder.

Huishoudelijk reglement bestaand november 2015.pdf Huishoudelijk reglement LTV Irminloo 2022 23 april versie 3.pdf