Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts geschieden halverwege of aan het einde van het verenigingsjaar met in-acht-name van een opzegtermijn van 1 maand, dus voor 1 juni of voor 1 december. Opzeggen kan door middel van het opzegformulier. Klik hier voor het opzegformulier.

Een schriftelijke opzegging dient gericht te worden aan Ledenadministratie LTV Irminloo.

Na het opzeggen krijgt u daarvan van de ledenadministratie een bevestiging. Mocht u binnen twee weken geen bevestiging van de opzegging hebben ontvangen dient u nogmaals per mail dan wel telefonisch contact op te nemen met de ledenadministratie om ervoor te zorgen, dat uw opzegging goed is doorgekomen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 341 554 731

Clubhuis LTV Irminloo

Klaverlaan 33
3852 XP ERMELO