Contributietarieven

De contributie wordt in twee termijnen automatisch geïncasseerd. Incasso van de eerste termijn vindt plaats begin september (of bij tussentijdse aanmelding in de maand van de aanvang van het lidmaatschap), de tweede termijn wordt geïncasseerd begin maart.

De tarieven voor een verenigingsjaar bij LTV Irminloo zijn op dit moment als volgt vastgesteld:

Soort lidmaatschap*

Contributie

Junior*  

€ 60,00 per jaar

Student*

€ 98,00 per jaar

Senior met Vrijwilligerskorting**

€ 145,00 per jaar

Senior*

€ 205,00 per jaar

Slapend lidmaatschap

€ 30,00 per jaar

 

Proeflidmaatschap incl. lessen senior

€ 100,00 per jaar + € 10 verlaagd inschrijfgeld KNLTB

Proeflidmaatschap incl. lessen junior

€ 75,00 per jaar +  € 10 verlaagd inschrijfgeld KNLTB

 

*) Inschrijfgeld € 20,00 eenmalig

 **) Vrijwilligerswerk is voor studenten en senioren van 70 jaar en ouder op basis van vrijblijvendheid.

Het lidmaatschap loopt altijd tot en met 30 juni of tot het einde van het verenigingsjaar (31 december). Tussentijds lid worden is ook mogelijk. De jaarcontributie wordt dan pro rata bepaald op basis van het resterende aantal maanden. Het bedrag voor het proeflidmaatschap is vast en wordt  niet pro-rata bepaald. 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 341 554 731

Clubhuis LTV Irminloo

Klaverlaan 33
3852 XP ERMELO