Namens het bestuur van LTV Irminloo worden in verband met de Coronavirus een aantal maatregelen genomen.

13 maart 2020


Vandaag werden we als bestuur geïnformeerd omtrent diverse maatregelen die vanwege het Corona virus in de sportwereld genomen worden. Namens het bestuur van LTV Irminloo worden in verband met de Coronavirus een aantal maatregelen genomen.

De maatregelen zijn genomen na overleg met de beide vertrouwensartsen van LTV Irminloo
Hierbij is tevens gebruik gemaakt van de richtlijnen die door de KNLTB zijn voorgeschreven ( zie ook de website van de KNLTB https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/ )

Ook wordt op de eigen verantwoordelijkheid van de leden een beroep gedaan om op een verantwoorde manier met de Corona problematiek en de sportieve activiteiten op en buiten de baan om te gaan.  

De genomen maatregelen zijn:

  • Op zaterdagochtend 14 maart gaat de gratis les van maak kennis met tennis niet door
  • De competities die in maart starten gaan niet door
  • De tos avonden gaan voorlopig niet door.  We zullen ons hier in de komende periode nader over laten informeren en iedereen hieromtrent berichten.
  • De kantine blijft open. Er wordt verwacht dat de hygiëne maatregelen (waaronder ook handhygiëne) die elders ook gelden in acht worden genomen. Dat wil zeggen dat er een onderlinge afstand van ongeveer een meter aangehouden wordt. De verwachting is dat er geen grote aantallen leden (maximaal 30 leden) in de kantine aanwezig zullen zijn.
  • Van mensen die hoesterig, koortsig en/of grieperig zijn wordt verwacht hun verantwoordelijkheid te nemen en niet op de baan te komen.
  • De trainingen kunnen gewoon doorgang vinden. De trainers zijn hiervan op de hoogte.
  • Wel kan er in groepjes getennist worden

Hoe vervelend ook allemaal en hoeveel verschillende meningen er ook over de maatregelen bestaan, op deze manier willen en kunnen we geen onnodige risico’s nemen. We zullen als bestuur in nauw overleg met de vertrouwensartsen en op advies van de KNLTB de maatregelen zo nodig aanpassen en de leden hierover ook informeren.  

Namens het bestuur
Ed Bakker
Voorzitter LTV Irminloo

 

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen