Verandering in de manier waarop de KNLTB met jouw persoonsgegevens omgaat

01 april 2018

We zijn met LTV Irminloo collectief aangesloten bij de KNLTB. We krijgen onze pasjes via de KNLTB en de speelsterkte wordt door de KNLTB vastgesteld. Daarnaast zijn er diverse zaken waarbij de KNLTB de vereniging van dienst is, denkt hierbij bijvoorbeeld aan de KNLTB-app. 

De KNLTB beschikt daarbij over de persoonlijke gegevens van een ieder. Nu heeft de KNLTB in haar nieuwsbrief van 7 maart jongstleden aangegeven dat deze NAW gegevens onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld worden aan de partners van de KNLTB voor relevante, promotionele acties. 
 
Hierbij de link naar deze informatie: " De manier waarop de KNLTB met uw gegevens omgaat".

Als u niet wenst te worden benaderd via de telefoon of post met aanbiedingen vanuit KNLTB en/of haar structurele of incidentele partners, dan kun je gebruikmaken van het recht van bezwaar;" Formulier van bezwaar"  

Het bestuur

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0341554731

Clubhuis LTV Irminloo

Klaverlaan 33
3852 XP ERMELO