Over lidmaatschap

Lidmaatschap

Als je lid wordt van tennisvereniging Irminloo kun je elke dag van 08:00 tot 23:00 uur gebruik maken van de banen van de vereniging, uiteraard voor zover deze niet in gebruik zijn voor trainingen, activiteiten of evenementen. L.T.V. Irminloo onderscheidt juniorleden, seniorleden (vanaf het jaar dat je 18 jaar wordt) en studenten.

Studenten

Studenten ontvangen korting op het seniorenlidmaatschap als ze een bewijs inleveren dat ze ingeschreven staan als student bij een erkende onderwijs-instelling.  Om voor het studentenlidmaatschap en de bijbehorende lagere contributie in aanmerking te komen, dient de student zelf voor 1 oktober van enig jaar zijn bewijs van student-zijn naar de ledenadministratie op te sturen.
Indien dit niet gedaan wordt, geldt het normale seniorentarief. Bij het later inleveren van de gegevens dan 1 oktober geldt het normale seniorentarief voor dat betreffende halfjaar.   

Proeflidmaatschap

Het is mogelijk om onder voorwaarden tegen een sterk gereduceerd tarief proeflid te worden met daarbij een aantal lessen. 

Contributietarieven

De contributietarieven worden jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Het verenigingsjaar loopt ieder jaar van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap loopt altijd tot en met 30 juni of tot het einde van het verenigingsjaar (31 december). Tussentijds lid worden is ook mogelijk. De jaarcontributie wordt dan pro rata bepaald op basis van het resterende aantal maanden. 

Vrijwilligerswerk

Van ieder senior lid wordt gevraagd ieder jaar minimaal 12 uur iets voor de club te doen. Dat kan zijn bardienst, meehelpen bij het baanonderhoud, commissielid zijn of een toernooi organiseren o.i.d.

Ontheffing hiervan kan worden verleend door het bestuur. Nieuwe leden wordt, na enige tijd lid te zijn geweest, gevraagd of en welk vrijwilligerswerk zij willen doen. Bij het doen van vrijwilligerswerk geldt een lagere contributie.  

Betaling van contributie

Voor betaling van contributie wordt je geacht de vereniging te machtigen om dit geld automatisch van je rekening te incasseren. Het lidmaatschap wordt in twee termijnen automatisch geïncasseerd. Incasso van de eerste termijn vindt plaats begin maart (of bij tussentijdse aanmelding in de maand van de aanvang van het lidmaatschap), en de tweede termijn wordt geïncasseerd begin september. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 341 554 731

Clubhuis LTV Irminloo

Klaverlaan 33
3852 XP ERMELO