Privacyverklaring

Hier vind je de Privacyverklaring van de Lawn tennisvereniging Irminloo gevestigd te Ermelo, aan de Klaverlaan 33, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 4009423, hierna te noemen: “Irminloo”.

2021 Privacyverklaring Irminloo 10.pdf