Verenigingsmissie

LTV Irminloo is een recreatieve tennisvereniging met aansprekende prestaties, gedragen door vrijwilligers.


Doelgroep / ledenbeleid
Wij richten ons op een zo breed mogelijke doelgroep voor wat betreft leeftijd en prestatieniveau.Een sterke ledenbinding achten wij van groot belang voor continuïteit, sfeer en prestaties binnen de vereniging.


Vrijwilligers (VIT)
Zoals in de missie van onze vereniging is weergegeven zijn we een vereniging die wordt gedragen door vrijwilligers (VrijwilligersInTennis). Dit betekent dat we geen betaalde krachten in dienst hebben en we als leden de verantwoording hebben om vrijwillig maar niet vrijblijvend ons steentje bij te dragen in alle voorkomende werkzaamheden. Dit uiteraard afhankelijk van kennis, kunde en beschikbaarheid.