Studenten

Als je student bent kun je een leuke korting op de contributie krijgen. Daarvoor moet je wel elk jaar opnieuw aantonen dat je bent ingeschreven als student bij een erkende onderwijsinstelling. Het is belangrijk dat je dit bewijs uiterlijk 1 september aan de ledenadministratie stuurt.
Het is beslist de moeite waard, want als je het niet doet berekenen wij vanaf 1 juli van hetzelfde jaar alsnog het normale seniorentarief.