Lidmaatschap | Jeugd

 

Leuk dat je misschien lid wilt worden! Je kunt op elk moment van het jaar lid worden, maar een lidmaatschap loopt altijd tot en met 30 juni of tot en met 31 december en wordt stilzwijgend verlengd. Als je tussentijds lid wordt, zal de contributie naar rato berekend worden. Wij schrijven je ook altijd in als lid van de KNLTB. Voor tarieven zie https://www.irminloo.nl/contributie_en_tarieven 

Als je jeugdlid bent van LTV Irminloo mag je elke dag van 08:00 uur tot 23.00 uur gebruik maken van de tennisbanen van de vereniging, voor zover deze niet in gebruik zijn voor trainingen, activiteiten of evenementen. Daarnaast ben je welkom in ons clubhuis wanneer deze open is. Naast jouw lidmaatschap zijn er verschillende activiteiten waar je aan deel kan nemen zoals trainingen, jeugdcompetitie, toernooien, jeugdactiviteiten en een trainingsweek.