Onze regels

Indien één van onderstaande documenten niet te benaderen is, neem dan even kontakt op met onze secretaris ([email protected])

Statuten van 4 oktober 2022
Link naar de statuten

Huishoudelijk reglement van 23 april 2022
Link naar het Huishoudelijke reglement

Vrijwilligersbeleid
Link naar het vrijwilligersbeleid

Privacy verklaring
Link naar de Privacy verklaring

Camera protocol
Link naar het Camera protocol

Gedragscode
Wij verwachten dat onze leden zich houden aan de gedragscode zoals de KNLTB deze heeft opgesteld. Deze gedragscode wordt ook wel ‘Fair Play in Tennis’ genoemd en is te vinden via onderstaande link. 
Link naar de gedragscode Fairplay in Tennis

De gedragscode voor vrijwilligers is een aanvulling op de ‘Fair Play in Tennis’ gedragscode en bestaat uit gedragsregels die bindend zijn voor iedereen die zich op vrijwillige basis inzet voor de tennisvereniging. 
Link naar de gedragscode voor de verenigingsvrijwilligers

Vertrouwenspersonen
LTV Irminloo wil een vereniging zijn, waar iedereen veilig en met plezier kan tennissen. We doen er alles aan om zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksueel ongewenst gedrag binnen onze vereniging te voorkomen.

Als je vragen of vervelende ervaringen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de club of binnen jouw trainings- of competitieteam, dan ben je altijd welkom bij één van onze vertrouwenspersonen. Dit kan gaan over:

  • grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten en gepest worden en de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een clubgenoot, trainer of coach;
  • een vermoeden van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, ook als je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • twijfel of jouw eigen gedrag als trainer en/of coach wel verstandig of gepast is;
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Wie onze vertrouwenspersonen zijn kun je op deze website vinden bij ‘contactpersonen’.

Seksuele intimidatie
Voor meer informatie over seksuele intimidatie verwijzen we graag naar onderstaande folders.

Folders SI jeugd: klik hier

Folders SI ouders: klik hier

Folders SI sporters: klik hier

Folders SI trainers: klik hier

 

2024 Privacyverklaring Irminloo versie 11.pdf