Introducee bij Irminloo

Introducee bij L.T.V Irminloo
Algemeen
Volgens artikel 28 van het Huishoudelijk reglement kan een niet-lid, niet zijnde degene als bedoeld in artikel 5 van de Statuten, ten hoogste driemaal per jaar worden geïntroduceerd door een lid tegen voorafgaande betaling van een nader door het bestuur vast te stellen en bekend te maken bedrag. De introducé(e) dient te allen tijde vergezeld te zijn van het introducerend lid.
De baancommissie en/of de bestuursleden hebben het recht ten aanzien van introducé(e)s regelend op te treden indien omstandigheden ter beoordeling van de baancommissie en/of de
bestuursleden dit nodig maken. (bijvoorbeeld bij evenementen kan besloten worden op dat moment geen introducé(e) toe te laten) Een aan een introducé(e) te maken verwijt wordt mede gericht geacht tot het introducerende lid.

Procedure
Het bedrag is voor 2018 vastgesteld op € 4,50 per dagdeel (8:00-12:00 /12:00 – 18:00 / 18:00- 23:00 uur).
I. Indien bardiendst aanwezig ( maandag t/m donderdag) 

Achter de bar (in de la) is een map met twee introducé(e) passen, registratie schrift, geldmapje en deze procedure
Het bedrag wordt vooraf door het introducerend lid betaald bij de bardiender. 
o Dit bedrag wordt in de daarvoor bestemde map gedaan. Het introducerend lid krijgt een tijdelijk pas waarmee de introducé(e) kan afhangen.
o Er zijn twee tijdelijke passen beschikbaar voor introducé(e)
o De Bardiender noteert de naam van het introducerend lid in het daarvoor bestemde introducé(e) schrift inclusief pasnummer dat wordt uitgegeven. Als borg voor deze pas dient het introducerend lid een borg te overhandigen in de vorm van:
o Legitimatie bewijs
o KNLTB pas
o €20,- contant
Voor het introducerend lid en de introducé(e) gelden de normale afhangregels. Bij inleveren van de pas krijgt het introducerend lid de borg weer terug.


II. Indien geen bardienst / kantine dicht (vrijdag avond / weekend)
Het introducerend lid geeft minimaal 1 dag vooraf aan bij 1 van de afhangbordbeheerders wanneer hij iemand wil introduceren. De afhangbordbeheerder zal via het systeem op afstand de introducée toevoegen. Het introducerend lid kan dan 2 maal afhangen met zijn eigen pas. De eerste keer dat hij zijn pas door de lezer haalt hangt hij zelf af, de tweede keer hangt hij af voor de introducee. Met deze functie wordt dus geen fysieke introduceepas aangemaakt, maar wordt dit gekoppeld aan degene die introduceert. 1x per kwartaal zullen verschuldigde introducee gelden bij de Financiële Commissie worden aangeleverd door de afhangbordbeheerders en vervolgens bij de leden worden geïncasseerd.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0341554731

Clubhuis LTV Irminloo

Klaverlaan 33
3852 XP ERMELO
Nederland