Introducee bij Irminloo

Introducee bij L.T.V Irminloo
Algemeen
Volgens artikel 28 van het Huishoudelijk reglement kan een niet-lid, niet zijnde degene als bedoeld in artikel 5 van de Statuten, ten hoogste driemaal per jaar worden geïntroduceerd.

Introducee bij Irminloo v4 - feb 2022.pdf