Historie

Onze vereniging is op 13 mei 1971 opgericht en we bestaan dus al ruim 50 jaar.  

Ter ere van dit jubileum is een zeer lezenswaardig document uitgebracht over de historie van LTV Irminloo. Dit boekje kan via de onderstaande link gedownload worden. Als dat niet lukt, neem dan even contact op met het secretariaat.  

Link naar boekje 50 jaar LTV Irminloo

 In vogelvlucht

Voor 1971 was er nog geen tennisvereniging in Ermelo en de inwoners gingen voor een partijtje tennis naar omliggende gemeenten. Belangstelling voor een eigen tennisvereniging was er genoeg en dankzij de volharding van een aantal enthousiaste mensen kon een mooi perceel aan de Varenlaan aangekocht worden. Met veel inzet van eigen leden werd in 1972/1973 het tennispark met clubhuis aangelegd en kon men op vier tennisbanen gaan tennissen. Dat bleek al snel te weinig en na enkele jaren lagen er al 6 banen, nu ook allemaal met verlichting.  

Het tennissen werd gaandeweg steeds serieuzer. In 1977 sloot LTV Irminloo zich aan bij de KNLTB. Er konden nu ook ‘open toernooien’ worden georganiseerd.  Trainingen kregen steeds meer vorm en er werd zelfs een selectietrainer aangesteld.

Nederland ontdekte tennis en de verenigingen bleven groeien, ook LTV Irminloo. Wij hebben lange tijd een wachtlijst voor nieuwe leden gekend. En het kon soms jaren duren voordat iemand lid kon worden. Dat wilde natuurlijk niemand. Gelukkig was er ruimte voor verdere uitbreiding en in 1990 beschikte de vereniging over 8 banen.  

Het clubhuis was na zo’n 20 jaar aan een flinke opknapbeurt toe. Nieuwbouw bleek echter een betere optie om ruimte te geven aan de bijna 900 leden en zo werd in 1994 het nieuwe clubhuis geopend. Het ledenaantal bleef groeien, tot een maximum van 1000 leden. Het aantal banen bereikte in 1995 het huidige aantal van 10.  

In het jaar 2000 was er voor het eerst in het bestaan geen wachtlijst meer. Het ledenaantal daalde gestaag naar 800 en was reden om met een nieuwe wervingsactie te starten. Die kennen we nog steeds onder de naam ‘Maak Kennis Met Tennis’.   In die periode heeft ook ons vrijwilligerswerk meer gestalte gekregen. Inmiddels is dit een belangrijk fundament onder het bestaan van onze vereniging.     

Over de doorontwikkeling van LTV Irminloo, onze successen en uitdagingen, de opkomst van technologie en natuurlijk onze tennisprestatie valt veel te schrijven. En dat is ook gedaan. We verwijzen hiervoor graag het eerder genoemde boekwerkje.    

We hopen dat we samen nog veel geschiedenis kunnen schrijven !    

Voorzitters

1971-1976: Herman van Beem
1976-1979: Chris van Ligtenberg
1979-1982: Dick Storm
1982-1985: Koen Overmars
1985-1986: Jan Beerling
1986-1987: Gert Meijer
1987-1991: Ton van Dijk
1991-1994: Ad van Beerschoten
1994-1998: Hennie Nijenhuis
1998-1999: Harry Jacobi
1999-2002: Ank van Namen
2002-2008: Frans van Eck
2008-2009: Wim van den Berg
2009-2013: Goos Karsten
2013-2014: Erik Valkenburg 
2014-2019: Ron de Poorter
2019-2023: Ed Bakker
2023-2024: Rico Huijsmans (waarnemend)
2024-heden: Maarten Wensink