Contributie en tarieven

De contributietarieven worden jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Deze tarieven gelden voor een verenigingsjaar en dat loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Voor het betalen van de contributie vragen we je om een machtiging om deze automatisch van je rekening te incasseren. De jaarlijkse contributie wordt in twee termijnen geïncasseerd. Voor het eerste halfjaar in maart en voor het tweede halfjaar in september. Bij een tussentijdse aanmelding vindt de eerste incasso plaats in de maand na aanvang van het lidmaatschap.

De contributie voor het lidmaatschap van LTV Irminloo bedraagt op dit moment  (2024):

Lidmaatschap  Contributie per jaar Inschrijfgeld
Junior lidmaatschap  € 71,49 € 20,03
Student lidmaatschap  € 116,75 € 20,03
Senior lidmaatschap  € 244,23 € 20,03
Senior met vrijwilligerskorting*  € 172,75 € 20,03
Senior lidmaatschap ≥70jr  € 172,75 € 20,03
Slapend lidmaatschap ** € 35,74  n.v.t.

Conform besluit ALV 2020, worden de contributies jaarlijks verhoogd met CPI (consumentenprijsindex, Bron: CBS.nl). Indexatie 1-1-2024: 3,8%


Voor de Maak Kennis Met Tennis (MKMT-)aanbieding betaal je een vast bedrag. Dit is inclusief de 10 tennislessen. LTV Irminloo incasseert het inschrijfgeld en de contributie voor de vereniging. Tennisschool TCF incasseert de tennislessen. 

Maak Kennis Met Tennis Totaal Inschrijfgeld
Contributie Irminloo Tennislessen TCF
MKMT junior € 100 € 10,00 € 45,00 € 45,00
MKMT senior € 150 € 10,00 € 75,00 € 65,00

 

als je als senior geen gebruik maakt van MKMT, start je lidmaatschap altijd met een vrijwilligerskorting. Na enkele maanden neemt onze VIT-coördinator contact met je op. Mocht je afzien van vrijwilligerswerk, dan zal je lidmaatschap vanaf dat moment worden aangepast.

** indien je door omstandigheden langere tijd niet kunt tennissen, dan kan jouw lidmaatschap op verzoek tijdelijk omgezet worden in een slapend lidmaatschap. Je blijft dan gewoon lid. Het bestuur besluit of je hiervoor in aanmerking komt.