LTV Irminloo bestaat in 2021 50 jaar

27 oktober 2019


Dat willen we als vereniging vieren en dat betekent dat een aantal activiteiten opgepakt moet worden. Welke activiteiten vraagt u zich dan ongetwijfeld af. Dat willen we als bestuur graag met de leden afstemmen.

Maar niet alleen afstemmen maar ook het programma voor het lustrumjaar samen met de leden opstellen.

Welke inhoud geeft LTV Irminloo aan ons lustrumjaar, het verenigingsjaar 2021? We willen niet alleen met elkaar het programma opstellen maar we willen ook met elkaar de organisatie ter hand nemen.

Daarom doen we ook een nadrukkelijk beroep op u om bij de organisatie van de verschillende programmaonderdelen betrokken te zijn. Op korte termijn zal het bestuur een organisatiecomité samenstellen om een programma op te stellen aan de hand van de ingevulde en geretourneerde overzichten.

Het bestuur overweegt om gedurende het jubileumjaar een viertal grotere evenementen te organiseren.

In het bijgevoegde overzicht hebben we al een aantal mogelijke programmaonderdelen opgenomen. We vragen u om in het schema uw voorkeur aan te geven voor de onderdelen die volgens u deel moeten uitmaken van het lustrumjaar van de LTV Irminloo.

Daarnaast vragen wij u aan te geven welke rol u zelf bij deze onderdelen zou willen spelen. Als de ingevulde lijsten geretourneerd zijn aan het bestuur (Voor 30 november 2019)  ([email protected]) zullen wij een opdracht verstrekken aan het in te stellen organisatiecomité om het lustrum voor te bereiden en vervolgens ook uit te voeren (met zo veel mogelijk betrokken leden).

Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot [email protected]

Wij hopen op uw directe betrokkenheid bij komende voorbereidende activiteiten voor het lustrumjaar 2021.  

Namens het bestuur  

Ed Bakker Voorzitter  

 

 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 341 554 731

Clubhuis LTV Irminloo

Klaverlaan 33
3852 XP ERMELO