Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van LTV Irminloo op woensdag 28 april 2021

14 april 2021


Het ALV boekje en de instructie hoe u deze vergadering kunt bijwonen zijn te vinden op het ledendeel van onze website (Mijn Club) Klik hier.

Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is, de continuïteit van onze vereniging te borgen. U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de Algemene Leden Vergadering (ALV), die we graag op de locatie kantine LTV zouden willen houden  geen doorgang kunnen laten vinden. Helaas is het vanwege de huidige maatregel dat de kantine (als eetgelegenheid) en het terras voorlopig gesloten zijn, nog steeds niet mogelijk om veel leden fysiek te ontvangen.   Het is een statutaire/wettelijke verplichting van het bestuur om de financiële stukken (jaarrekening 2020 en de begroting 2021) te laten vaststellen/goedkeuren (zie ook de statuten).

Artikel 12 lid 3 Statuten LTV Irminloo: 

Het bestuur is daarom voornemens om deze vergadering te organiseren. Het bestuur is door de spoedwet ALV gerechtigd om de wijze van vergaderen te bepalen.   De leden wordt verzocht tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering) schriftelijk/elektronisch vragen stellen, over de agenda, de stukken en de gevraagde besluitvorming (o.a. jaarrekening 2020 en de begroting 2021). 

Indien u tegen deze wijze van vergaderen bezwaar heeft, vernemen wij dat graag van u, onder vermelding van de redenen van bezwaar. ([email protected]).  

Op 28 april kunt u tussen 19.30 uur en 19.55 uur bij vragen of problemen met inloggen (met de onderstaande instructie) voor ondersteuning bellen, mailen of Appen met de webmaster: [email protected] of 06 8379 5838.

In verband met het uitwerken van het verslag van de ALV wordt de ALV 2021 opgenomen via “Teams“. Nadat het verslag gemaakt is wordt de opname verwijderd. We hopen dat u begrip heeft voor de keuze die we als bestuur gemaakt hebben om de ALV zo veel mogelijk digitaal te houden   Wilt u, ivm aantal deelnemers aan de ALV 2021, als er twee leden (b.v. van een gezin) via één scherm deelnemen dit melden bij de webmaster.                                     

Hartelijke groet namens het bestuur,                          

Ed Bakker Voorzitter

([email protected]

 

Nieuwscategorieën