Van de voorzitter (Nieuwsbrief oktober 2019)

27 oktober 2019


Bijgaand artikel (Ermerloërs?) stond recent in de Stentor. Geluidsoverlast is voor velen een bron van ergernis. Als je zelf onderdeel uitmaakt van het evenement en in het geluid bent opgenomen is de beleving totaal anders dan dat je als buren onverwacht met een golf van geluid wordt geconfronteerd. 

En zeker in de zomerperiode als we allemaal buiten zitten en van onze rust genieten in de tuin, kan het geluid van de buurtgenoot die zijn verjaardag viert met zijn hele familie en een grootse barbecue heeft aangestoken voor irritatie zorgen.

We maken als tennisvereniging in het algemeen geen gebruik van lage bastonen en de evenementen die we organiseren gaan meestal niet gepaard met harde muziek. Toch wordt door buurtgenoten op momenten last ondervonden van geluid dat door ons als vereniging geproduceerd wordt.

In de nieuwsbrief van juni 2019 schrijft Dick Leene dat hij en zijn sportieve vrienden op dinsdagmiddag geconfronteerd worden met veel lawaai van de vrijwilligers die wekelijks noodzakelijk onderhoud aan onze banen plegen. Veel lawaai en je kunt zelfs de tegenstander aan de andere kant van het net niet verstaan, aldus Dick.

Maar niet alleen op de banen wordt dit lawaai als vervelend ervaren. Ook onze buren hebben hier op elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag last van, maar realiseren zich ook dat de banen onderhouden moeten worden.

We hebben in het bestuur besloten om in plaats van de inmiddels twaalf jaar oude (benzine aangedreven) bladblazers, een nieuwe accu aangedreven bladblazer aan te schaffen. Deze bladblazer produceert aanzienlijk minder geluid. En dan is er zo nu en dan een feest op de tennisbaan waar ook elektrisch versterkte muziek bij gespeeld wordt. Daar wordt je dan zonder enige aankondiging mee geconfronteerd.

Oké, onze buren weten dat ze naast een tennisbaan wonen en er sprake kan zijn van geluids- en lichtoverlast. Ook als midden in de nacht luidruchtig afscheid genomen wordt en deuren van auto's dichtgeslagen worden op het parkeerterrein hebben we niet altijd in de gaten dat de buurt daar last van kan hebben.

Dan nog maar even terug naar het artikel en naar de enquête van bureau Geluidsmeesters. Een aanbeveling van dit bureau is in ieder geval de buren beter over de komende evenementen te informeren. Die suggestie heb ik ook van een buurtgenoot teruggekregen.

Door enkele buurtbewoners zijn we aangesproken op het uiten van stevige/grove taal op de baan. Geluid draagt ver en van ons wordt verwacht dat we met ons gedrag op de baan rekening houden met de omgeving.

In de informatiefolder van de vereniging (zie ook de website van LTV Irminloo) is over gedrag het volgende afgesproken:   "Toen onze vereniging pas begon lag het park in een oase van groen. Geen woning was erin de verre omtrek (afgezien van een enkele boerderij) te bekennen. Inmiddels is er een  complete wijk bij ons park gebouwd. In het heetst van het spel, weten wij, wordt er nog wel eens wat gezegd. Wij dienen ons echter te realiseren, dat we deel uitmaken van een bewoonde omgeving. Terughoudendheid is daarom gepast"  

Hoe zit het nu met de plaatselijke verordeningen (APV) die voor de gemeente Ermelo gelden met betrekking tot regelgeving baanverlichting en regelgeving geluid. Voor de vereniging is het van belang om met festiviteiten (feesten en toernooien) rekening te houden met het volgende artikel:

Regelgeving baanverlichting: Op grond van artikel 3.1.48 van het Besluit moet verlichting ten behoeve van sporten in de buitenlucht uitgeschakeld zijn tussen 23.00 uur en 7.00 uur

Regelgeving geluid: Op grond van de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het activiteitenbesluit milieubeheer gelden maximale geluidsnormen die o.a. de tennisvereniging niet mag overschrijden.

De APV biedt de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden zes keer per jaar op deze regelingen een uitzondering te maken. We hebben in 2019 slechts één keer (maart 2019) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de verlichting langer te laten branden om tot later dan 23.00 uur te kunnen doorspelen en tot verrassing van onze buurtgenoten heeft de vereniging het toernooi niet door laten gaan !!!

Voor wie de complete verordeningen eens uitgebreid wil bestuderen verwijs ik graag naar de website van de gemeente Ermelo. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ermelo/CVDR610123/CVDR610123_2.html  

Recent heb ik naar aanleiding van een aantal klachten van verschillende buren gesproken met een buurtgenoot die vrij dicht bij de baan woont en zich ook op momenten ons aanspreekt op situaties waarover bij onze buurtgenoot irritatie ontstaat. De buurtbewoners gunnen ons het sportplezier en onze festiviteiten, maar verwachten ook dat wij ons aan de sociale en maatschappelijke spelregels houden.

Ik kan niet anders dan afsluiten met het bij ons allen bekende spreekwoord:

"Een goede buur is beter dan een verre vriend"

 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 341 554 731

Clubhuis LTV Irminloo

Klaverlaan 33
3852 XP ERMELO