Verslag ALV 2024

10 mei 2024


 Algemene Leden Vergadering 2024

Op woensdag 24 april heeft de jaarlijkse ALV plaatsgevonden. Er waren 55 leden aanwezig. Van tevoren had iedereen het ALV-boekje ontvangen waardoor we de punten uit het afgelopen jaar slechts kort hoefden te benoemen. We hebben (o.a.) gesproken over de financiële stukken, de contributies, het baanreglement, trends in tennis (presentatie vanuit de KNLTB), mutaties in het bestuur en natuurlijk over padel.

Dit zijn de genomen besluiten:

  • De jaarrekening en de begroting worden vastgesteld en het bestuur krijgt decharge voor het gevoerde financiële beleid.
  • De contributies worden m.i.v. 2025 (na indexering) afgerond naar beneden op hele euro’s.
  • Maarten Wensink is onze nieuwe voorzitter. Ronald Daniels is nu ‘officieel’ bestuurslid geworden.

Alle aanwezigen hebben het verslag in de mail ontvangen. We hebben het verslag ook op de website gepubliceerd, daar is het alleen toegankelijk voor leden, zie hier: VERSLAG ALV 2024.

PS: Het verslag dient formeel in de volgende ALV te worden goedgekeurd, maar we vonden het beter om dit nu al met jullie te delen. 

Nieuwscategorieën