Wijziging in baanreserveringen

03 juli 2024


Het afgelopen jaar is een werkgroep Baanreglement actief geweest om te onderzoeken of het huidige systeem van banen reserveren nog voldoet en of er wellicht aanpassingen gewenst zijn. De aanleiding hiervoor was vooral de topdrukte op de piekmomenten, de doordeweekse avonden om 19:00 en 20:00.

Een concrete aanbeveling was om op deze avonden te proberen om de piek wat beter te verdelen over de avond. Dit gaan we doen door op de doordeweekse avonden op een paar banen de reserveringstijden in te stellen op 18:30, 19:30 en 20:30. Zo hopen we een extra speelmoment te creëren. Dit betekent dat het dan niet mogelijk is om ’s avonds op de hele klokuren te reserveren.

Concreet:
-maandag, dinsdag en vrijdag: baan 5, 6, 7 en 8 op 18.30, 19.30 en 20.30
-woensdag en donderdag: baan 5, 6, en 7 op 18.30, 19.30 en 20.30

Over enige tijd zullen we evalueren of deze aanpassing tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Een ander punt van aandacht betreft de ‘no-shows’. Als je een baan hebt gereserveerd, maar je gaat toch niet spelen, annuleer hem dan via de club-app of de website. Dan is hij weer vrij om door anderen te worden gereserveerd. Doe dit dus zo spoedig mogelijk, dan geef je je clubgenoten meer kans om ook te spelen! 

Nieuwscategorieën